Инициативи за Деня на „Каритас“ и седмицата на бедните

Инициативи, организирани от „Каритас“ за Деня на „Каритас“ и  седмицата на бедните – 12 – 19 ноември 2017 г.