Становище на „Каритас България“ и БЧК, касаещо Проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Активно включване“

Каритас България“ и Българския червен кръст излязоха с общо становище, касаещо Проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Активно включване“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Становището е свързано с интегрираните медико-социални грижи, специалистите, които ги предоставят, времвевата рамка за продължителност на предоставяне на услугите, минималния брой специалисти и минималния брой бенефициенти.

Коментарите по тези въпроси на двете организации могат да бъдат прочетени тук.