Становище на „Каритас България“ и партньорски организации по проекта на Закон за социалната икономика

27 неправителствени организации, сред които и „Каритас България“, излязоха с общо становище по проекта на Закон за социалната икономика, предложен за обсъждане в Междуведомствената работна група по социална икономика към Министерство на труда и социалната политика. Становището може да бъде прочетено тук.