Всяко дете има право да живее пълноценно

На 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. Международните дни са включени в календара, за да напомнят. За да постигнем промяна обаче, е нужно да действаме ежедневно. Това и прави „Каритас”. Защото децата са деца днес, те нямат друго детство и всичко, което се случва с тях сега, е необратимо.

Децата са една от най-уязвимите групи, изложени на риск от бедност и социална изолация. Бедността сред децата не се изразява само в липсата на пари. Тя е и липсата на добри условия на живеене, на възможност за добро и качествено образование и достъп до адекватни здравни грижи. Общоприето е, че ранната детска възраст е най-критичната фаза в развитието на човека и че бедността в тази възраст може да увреди децата психологически, физически и емоционално.

Считаме, че навременната превенция от изпадането в неравностойно положение в ранна възраст е важно средство за засилване на усилията за борба с бедността и социалното изключване. Нужно е да се положат усилия и мерки за изграждане на по-приобщаващи общества, където всички деца са в състояние да реализират пълния си потенциал.

Сътрудниците на „Каритас” помагат с професионални грижи и услуги на деца в риск, деца и младежи с увреждания и деца бежанци в градовете София, Русе, Белене, Куклен, Малко Търново, Раковски и селата Веселиново (област Ямбол), Баня (област Сливен), Белозем (област Пловдив). В ежедневната си дейност сътрудниците на „Каритас” продължават да отстояват изконните права на децата, като ги даряват с нужните внимание и грижи. Защото всяко дете, независимо от своя пол, раса, социален статус и религиозна принадлежност има право на пълноценен живот.