25 милиона деца в Европа са застрашени от бедност или социално изключване

Днес, 1 юни – Международният ден на детето, „Каритас България” се обръща към ЕС и националните правителства да дадат приоритет на борбата срещу детската бедност, както и да положат усилия и мерки за изграждане на по-приобщаващи общества, където всички деца са в състояние да реализират пълния си потенциал. Защото децата са деца днес, те нямат друго детство и всичко, което се случва за тях сега, е необратимо.

Статистиката сочи, че 25 милиона деца в Европа са застрашени от бедност или социално изключване. Това се равнява на едно дете на всеки четири. Бедността сред децата не се изразява само в липсата на пари. Тя е и липсата на добри условия на живеене, на възможност за добро и качествено образование и достъп до адекватни здравни грижи. Общоприето е, че ранната детска възраст е най-критичната фаза в развитието на човека и че бедността в тази възраст може да увреди децата психологически, физически и емоционално.

Нашите изследвания на терен показват, че основните фактори, които повишават риска от бедност за децата, включват следното: техните родители да са безработни или да са наети в ниско платени длъжности и/или несигурни работни места; ограничен достъп до основни социални и образователни услуги; да живеят в бедни райони или области; родители с увреждания.

Според „Каритас България” всяко дете трябва да се ползва от основните човешки права, без оглед на неговия произход и страна на живеене. Навременната превенция от изпадането в неравностойно положение в ранна възраст е важно средство за засилване на усилията за борба с бедността и социалното изключване като цяло. ЕС и националните правителства трябва да имат ясна отговорност към този проблем и да въведат структури и механизми за разработването на политическите рамки и осигуряването на необходимите ресурси за предотвратяване на детската бедност, както и да се справят с нея, когато тя вече съществува. Защото децата днес, са бъдещето на Европа.