За солидарна и приемаща Европа: да градим мостове, не крепости

По повод 20-годишнината от обявяването на Световния ден на бежанците и 70-годишнината от приемането на Конвенцията за статута на бежанците, европейското семейство на „Каритас“ организациите призовава политиците да защитят правото на убежище и достойнството на хората, напуснали домовете си по принуда, и да улеснят човешката мобилност, като изграждат мостове, вместо крепости.

Обезпокоени сме, че възможността за убежище в Европа е застрашена, въпреки че над 80 милиона души в света[1] живеят принудително изселени от домовете си. Все повече европейски държави затварят достъпа до своите територии, включително чрез незаконни отблъсквания и насилие спрямо хората, търсещи закрила и по-добър живот в Европа.

„Балканският маршрут“ е пример за това: бежанците понасят ужасни условия и нарушения на човешките права в продължение на години, докато се опитват да достигнат до по-безопасни места в ЕС. Документалният филм „Играта: Крепостта Европа“, създаден от словенската национална телевизия с подкрепата на „Каритас Словения“, представя шокиращи и разтърсващи истории на хора, включително семейства и деца, които са били насилствено и многократно отблъсквани от полицията в пограничните райони между Хърватия и Босна и Херцеговина.

Филмът документира системно насилие и унижение за предотвратяване на преминаването на границите, включително събличане на мигранти голи и изоставянето им в горите, побоища и изтезания, нападения на кучета, унищожаване на вещи и кражби на мобилни телефони и пари. Хиляди мигранти в отчаяно състояние спят в изоставени сгради, в гората или по улиците на Босна и Херцеговина.

За съжаление, „Балканският маршрут“ не е изолиран случай. Всеки ден хора, в това число – малки деца и бебета, умират пред очите ни, опитвайки се да достигнат до Европа. През 2021 г. над 800 души са изчезнали във водите на Средиземно море, а над 10 000 са заловени и върнати в Либия, където животът им е застрашен. Въпреки огромните доказателства за драматичната ситуация за мигрантите в Либия, европейските държави продължават да си сътрудничат със страната, за да предотвратят пристигането на хората в Европа.

Както папа Франциск подчертава, глобализацията на безразличието трябва да спре и европейските държави трябва да зачитат правата и достойнството на хората, бягащи от войни и конфликти. Конкретните действия трябва да заменят чистите намерения, за да се прекратят отказите и насилието и да се спази и отстоява Конвенцията за бежанците, както и ценностите, на които се основава ЕС. Световната солидарност с бежанците и страните, които ги приемат, също е изключително необходима.

Знаейки, че миграцията може да допринесе положително за социално-икономическото развитие на Европа и да обогати нашите общности, „Каритас“ призовава за политики, които улесняват човешката мобилност по безопасен и организиран начин, както и за прилагането на по-ориентиран към човека подход, зачитащ ценностите и правните ангажименти на ЕС .

По повод Световния ден на бежанците, нека всички запалим виртуална свещ за надежда в знак на солидарност с милионите хора по света, насилствено разселени от домовете им[2]. Нека споделим нелекия път на бежанците, с ясното съзнание, че споделеният път е пътят на любовта, разбирателството, съпричастността, солидарността и вярата. Именно „споделеността по пътя“ ни кара да помним, че зад думата „бежанец“ стои конкретно лице, със свои емоции, надежди и упования. И когато отворим сърцата си, изслушаме историите и разберем – всички различия се стопяват. Защото всички сме еднакви в общочовешките ценности, които живеем и споделяме.

[1] Според доклад на ВКБООН за 2020 г., 80 милиона души са били принудени да напуснат домовете си поради преследване, конфликти и нарушения на човешките права.

[2] „Виртуална свещ за солидарност“ е инициатива на световното семейство на „Каритас“ организациите, чрез която се поставя края на международната кампания „Сподели пътуването“. Кампанията, стартирала на 27 септември 2017 г., имаше за цел да повиши осведомеността за хората, принудени да напуснат дома и родината си поради жестокостите на войната и да насърчи възможността бежанците и местните общности да се събират заедно, да споделят историите си и да укрепят доверието помежду си. В 4-годишната кампания на „Каритас Интернационалис“ бяха реализирани близо 130 инициативи от повече от 90 „Каритас“ организации от целия свят, в т.ч. и „Каритас България“.