Да приемем, закриляме, насърчаваме и интегрираме мигрантите и бежанците

Фотография: Ивелина Берова

Във връзка със Световния ден на мигрантите и бежанците – 14 януари, „Каритас“ апелира в действията си спрямо хората, бягащи от войни, преследвания, природни бедствия или от бедност, „да се обединим около принципите на Доктрината на Църквата: да приеме, да закриля, да насърчава и да интегрира[1].

Да предложим на мигрантите и бежанците, колкото се може по-големи възможности за безопасно и законно влизане в приемащите страни (да приемем); да гарантираме правата и достойнството на мигрантите и бежанците, сред които правото на образование, на здравеопазване и на работа (да закриляме); да дадем възможност на мигрантите и бежанците, както и на приемащите ги общности, да развият потенциала си и свободно да изявяват способностите си (да насърчаваме); да стимулираме развитието на културата на срещата, като се умножават възможностите за междукултурен обмен (да интегрираме).

„Каритас“ ще продължава да съдейства за развитието на културата на приемането чрез директната си работа с бежанците и мигрантите и чрез застъпническите си действия пред отговорните институции. Защото вярваме, че на децата, жените и мъжете, възрастните и болните, принудени да напуснат родния си дом поради война или бедност, трябва да се протегне ръка, така че да усетят спокойствието и сигурността, от които се нуждаят, за да продължат живота си достойно.

Уроците по човеколюбие, които можем да научим едни от други, ще положат основата на по-добър свят, в който любовта, мирът и благоденствието ще заменят жестокостта, насилието и недоимъка.

[1] Послание на папа Франциск за Световния ден на мигрантите и бежанците за 2018 г.