„Каритас България“ и партньорски организации излязоха с общо становище

„Каритас България“, ВКБООН, БЧК, Българскят съвет за бежанци и мигранти, Българскят хелзинкски комитет, Съветът на жените бежанки в България и Международната организация по миграция в България излязоха с общо становище, касаещо проекта на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на Споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

Становището бе адресирано до и връчено на министъра на вътрешните работи и заместник министър-председател по коалиционната политика и държавната администрация – г-жа Румяна Бъчварова, на 5 юли 2016 г.

Изложените препоръки и коментари по проектонаредбата могат да бъдат прочетени тук.