Позиция на „Каритас България” във връзка със задържането на мигранти в пограничните райони на страната ни от случайни хора

Във връзка с действията на т. нар. доброволни отряди, задържащи мигранти в пограничните райони на България, като организация на Католическата църква, „Каритас България” счита за недопустимо нехуманното отношение към хората, пресичащи границите ни. „Каритас България” смята, че гражданските сдружения не бива да изземват функциите на държавата, напротив – те трябва да подпомагат нейните действия. Затова „Каритас България” взаимодейства с Гранична полиция в пограничните райони на страната ни и предоставя хуманитарна помощ на хората, задържани в поделенията на Гранична полиция и центровете на дирекция „Миграция” към МВР.

„Каритас България” счита, че случаите на проявено насилие при задържане на мигранти от случайни хора, са изолирани. Затова „Каритас България” ще продължава своите действия в насока подобряване процеса на първоначална адаптация и интеграция на мигрантите и хората, търсещи и получили международна закрила. Защото „Каритас България” вярва, че всеки човек, независимо от своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност има право на достоен живот, в която и страна да се установи да живее.