Повечето ограничения няма да спасят повече човешки животи по границите на ЕС

Смъртта на близо 900 души в Средиземно море насочва вината не само към безскрупулните трафиканти, които поставят хората, търсещи убежище в нечовешки условия, но също така и върху Европейския съюз.

„Каритас България” намира приетите решения от извънредното заседание на Европейския съвет от 23.04.15 г. за разочароващи. Превръщането на Европа в крепост, чрез предвидените мерки, унищожава Европейския проект, основан на солидарността и зачитането на достойнството на всеки един човек. Ограничителните мерки никога няма да спрат хората да рискуват живота си, за да влязат в Европа, ако първопричините, каращи ги да напускат родните си места не са преодолени.

Приемаме заключенията на Съвета като неприемливо обявяване на война на мигрантите и бежанците. Този репресивен подход ще подтикне отчаяните хора да вземат още по-големи рискове, за да достигнат до Европа и ще предизвика още по-голяма загуба на човешки живот. Европейският съвет за пореден път демонстрира, че отговарящите за Европейския проект изцяло са загубили своя ориентир. Европейските лидери изглежда са забравили, че солидарността е основна ценност на Европейския съюз.

ЕС трябва да преразгледа политиката и законодателството си спрямо мигрантите, така че държавите членки солидарно да поемат отговорността за подкрепата и интеграцията на хората, търсещи убежище, без те да се превръщат в тежест само на пограничните държави, като България за сирийските бежанци и Италия за преминаващите през Средиземно море.

„Каритас България” напомня на европейските лидери, че справянето с настоящата ситуация изисква:

– европейската операция за издирване и спасяване по границите на ЕС да се обвърже с ясна хуманитарна мисия;
– да се осигурят безопасни и законни канали за тези, които търсят защита поради война и преследване;
– да се осигурят законни канали при трудовата миграция.

Припомняме на европейските лидери, че предишната декларация за „конкретни действия за предотвратяване на загуба на живот” (от 04.12.2013 г.) не е довела до по-малък брой смъртни случаи в Средиземноморието. Ето защо, задължение е на всички държави от ЕС да реагират с непосредствени и дългосрочни действия, а не с постигане на съгласие по декларации.

Призоваваме европейските лидери от извънредното заседание на Съвета на Европа (23.04.2015 г.) да покажат ясен ангажимент относно спасяването на човешки животи в Средиземно море и по всички граници на ЕС. Европа трябва да замени операцията „Тритон” с квалифицирана операция за издирване и спасяване, която да постигне добрите резултати на италианската операция „Маре нострум”, прекратена в края на 2014 г.

Считаме, че грижата за хората и народите в нужда означава да си способен да дариш достойнство и смятаме, че семейството на Европа е готово да направи тази крачка на зачитане и осигуряване на това изконно право.