Решаването на мигрантската криза изисква подходи, които ще запазят човешкото достойнство на хората, търсещи подслон, за да спасят живота си

Във връзка с предстоящото гласуване в комисия на доклада за допълненията на Визовия кодекс на ЕС, което първоначално бе насрочено за 30 ноември 2015 г. и впоследствие отложено за януари 2016 г., „Каритас” призовава Европейския парламент за подкрепа на доклада на г-н Лопес Агилар и по-специално, за гласуване в полза на измененията, предвиждащи възможността за издаване на хуманитарни визи на хората, които безспорно се  нуждаят от международна закрила.

„Каритас” счита, че този проектодоклад към предложението за регламентиране на Визовия кодекс на ЕС (преработена версия) може да бъде от решаващо значение за създаване на безопасни и легални пътища към Европа за хората в нужда, а оттам и да отговори на положението на мигрантите в защита на техните основни човешки права и достойнство. В тази връзка, „Каритас” напомня за ролята и отговорността на ЕС в прилагане на един ориентиран към човека подход в отговор на сегашната миграционна и хуманитарна криза.

„Каритас Европа” и „Каритас България” се застъпват за отварянето на по-безопасни и законни пътища за Европа, за да се преодолее кризата и да се спасят човешки животи по ефективен и хуманен начин. Ние вярваме, че преработването на Визовия кодекс на ЕС представлява уникална възможност за въвеждане на хуманитарна виза в рамките на ЕС, която ще даде възможност за по-безопасен и законен достъп до територията на ЕС. Ние вярваме, че тази мярка ще допринесе за осигуряване на подходящо и реалистично решение за спасяване живота на хиляди хора. Тя също така ще допълни съществуващите инструменти, като например тези на „презаселването” и „събирането на семейството”. Ние смятаме, че хуманитарната виза означава повече сигурност за държавите членки на ЕС и по-малка печалба за престъпните контрабандни мрежи. Чрез предварителни процедури за проверка, държавите членки на ЕС ще могат да контролират по-добре миграционните потоци в Европа и да дадат на търсещите убежище безопасен и законен начин за достъп, като по този начин намалят зависимостта им от контрабандисти.

Съществуват правни основания за включването на хуманитарната виза във Визовия кодекс на ЕС. Договорът за функциониране на Европейския съюз дава на ЕС компетентността да регулира визите за краткосрочно пребиваване, а хуманитарната виза има краткосрочна цел. Само при пристигане в страната на дестинация, кандидатът ще има възможност да подаде молба за убежище пред отговорните органи и само ако тази молба се приеме от съответната държава членка на ЕС, ще се издава разрешение за дългосрочно пребиваване. Следователно, правителствата не би трябва да се страхуват от тази виза, а вместо това бързо да пристъпят към  нейното  прилагане.

Ние вярваме, че този вот е от решаващо значение за вземането на трайни решения по отношение на мигрантите, търсещи  международна закрила. Залогът е огромен. Това е самата идея за Европа, основана на изконните ценности за солидарност и зачитане на човешкото достойнство, които са изложени на риск.

Надяваме се, че членовете на Европейския парламент ще разгледат препоръките ни със съпричастност, като изхождат от факта, че решенията на ЕС засягат човешки същества, а не бездушни цифри.