Спешно е необходима хуманна реакция на гръцко-турската граница

Фотография: сайт, “Каритас Европа”

Мигрантите не бива да се разглеждат като заплаха за сигурността; те са хора в уязвима ситуация, които се нуждаят от нашата помощ. В отговор на последните драматични развития на гръцко-турската граница, „Каритас Европа“ призовава за обединена Европа на достойнство и човечност, за да бъдат облекчени страданията на най-уязвимите.

Ужасяващите и отчаяни събития от последните дни на границата между Турция и ЕС изискват бърза и хуманна реакция в рамките на предстоящите извънредни заседания на Съвета по правосъдие и вътрешни работи и на Съвета по външните работи на ЕС. „Каритас Европа“ призовава ЕС и неговите държави-членки спешно да намерят хуманно и достойно решение на драматичната хуманитарна ситуация, която в момента се разразява по външната граница на Гърция, в т.ч. на островите и в континенталната част, след като Турция взе решение да отвори външната си граница към ЕС.

„Хората, които се опитват да достигнат Европа в търсене на защита, трябва да се третират с достойнство и уважение и никога да не бъдат посрещани със сълзотворен газ, оръжия или омраза. Европа трябва да отстоява ценности като човечност и солидарност, които са в основата на Европейския съюз” – споделя Мария Найман, генерален секретар на “Каритас Европа”.

Фокусирането изключително върху граничния контрол води до криминализиране на хората в движение и подклажда ирационална паника. ЕС и неговите държави-членки трябва да се обединят около силен колективен план за осигуряване на хуманитарна подкрепа за хилядите хора, включително семейства, жени и деца, избягали от условия на войни, преследване и глад, които сега се озовават блокирани по външната граница на ЕС.

Не можем и няма да приемем да ставаме свидетели на умиращи деца, опитващи се да достигнат безопасността на ЕС. И не можем да стоим пасивни, когато нашите служби по брегова охрана атакуват и изтласкват мигрантите на борда на лодка в затруднение, търсеща сигурен пристан, както се случи в Гърция през настоящата седмица. По думите на папа Франциск трябва да се справим с „глобализацията на безразличието“. Европа трябва да поеме своите отговорности и да отстоява с действия своите фундаментални ценности.

Европа трябва да прояви солидарност към Гърция и лицата, търсещи убежище, озовали се в  ситуация на неяснота, особено на гръцките острови. Държавите на ЕС следва спешно да преместят търсещите убежище като се започне с най-уязвимите, сред които непридружени малолетни лица. „Каритас Европа“ повтаря своя призив, излъчен съвместно с други 64  европейски организации на гражданското общество по линия на спешното преместване на непридружени малолетни лица от гръцките острови в други държави на ЕС, който служи допълнително да подчертае неотложността на настоящата нечовешка ситуация.

Според данни на ВКБООН 40 000 мигранти са натъпкани в официалните приемателни центрове на гръцките острови, които са предназначени да приемат само 6 000 души. Хиляди други живеят в импровизирани лагери без никакъв достъп до социални услуги или здравни грижи. Разочарованието нараства сред мигрантското население, принудено да пребивава в условия на неяснота относно бъдещото си, както и сред островитяните, които се чувстват изоставени от гръцките власти и останалата част от Европа. Това доведе до няколко демонстрации, повишено напрежение, насилие и расизъм спрямо мигрантите. Все по-токсичната атмосфера спрямо неправителствените организации и доброволците, подпомагащи мигрантите, също доведе до няколко атаки.

По подобие на ВКБООН, „Каритас“ призовава всички страни да се въздържат от използване на насилие срещу мигрантите и организациите, които им оказват подкрепа. Ние категорично осъждаме ограниченията за достъп до убежище и подхода на отблъскване, прилагани в Гърция и по протежение на гръцко-турската граница.

Отчитайки, че настоящата ситуация е свързана с хуманитарната криза в Сирия и съседните страни, още по-наложително е ЕС да не бездейства и да си затваря очите; вместо това Европа трябва да засили дипломатическите си усилия за прекратяване на конфликта в Сирия, както и за предоставяне на хуманитарна подкрепа на новоразселените лица в района на Идлиб. Нека не забравяме, че над 12 милиона души са били обект на принудително разселване вследствие на насилие и репресии в Сирия от 2011 г. насам. Крайно време е тези хора да получат малко човечност и мир.

В светлината на четвъртата годишнина от сключването на сделката между ЕС и Турция на 18 март т.г., драматичните събития от последните дни потвърждават, че тази сделка не е – и нито някога е предлагала – устойчиви мерки за действие по отношение на нарастващия брой хора, нуждаещи се от закрила. ЕС и неговите държави-членки не могат да продължат да екстернализират своите политики за убежище и миграция към съседни страни като Турция или Либия. Вместо това те трябва да разработят хуманни политики, които почиват на ценностите на ЕС като солидарност и споделяне на отговорността и които напълно гарантират спазването на основни човешки права. Нека се поучим от миналите си грешки и неуспехи в контекста на разработването на устойчиви решения за човешката мобилност и да признаем необходимостта от прилагане на дългосрочни и всеобхватни политики, насочени към адресиране на първопричините за принудителната миграция.