Бежанците от Украйна заслужават бъдеще

„Каритас България“ се присъедини към съвместното становище на 131 международни организации, призоваващо законодателите на ЕС да предоставят устойчиви решения, които да гарантират, че хората, избягали от войната в Украйна, имат законни възможности да останат в ЕС, след като временната закрила приключи. Споделяме пълния текст на становището по-долу.

ЕС трябва да осигури подходящи решения за бъдещето на хората, избягали от войната в Украйна

С изтичането на временната закрила на 4 март 2025 г., лидерите на ЕС трябва да гарантират, че милиони хора, бягащи от войната в Украйна, имат постоянен достъп до права и законни възможности да останат в Европа, след като временната закрила приключи.

Като обединение на над 130 граждански организации, призоваваме Европейския съюз да предложи навременни, координирани, колективни и устойчиви възможности при прехода от временна закрила. Без общ европейски подход, милиони хора ще бъдат  в риск да останат без документи и да загубят достъпа си до права, закрила и други основни услуги, националните органи ще бъдат пренатоварени и голяма част от работата по включване, извършвана от правителства, общини, НПО-та и доброволци, ще бъде в риск да бъде отменена.

Нужни са действия сега, за да предотвратим трудностите по-късно

С оставането на по-малко от година за защита, хората вече са напрегнати от емоционалните и практически въздействия от несигурното бъдеще. Някои са изправени пред трудността да записват децата си в училище, без да знаят дали ще могат да завършат учебната година, други имат трудности в осигуряването на работа и жилище, поради изтичащите разрешителни през 2025 г.

Тази несигурност би могла да предизвика преждевременно завръщане в Украйна – където много хора нямат достъп до основни услуги и са в ежедневен риск за безопасността си. Това също може да доведе до масови молби за убежище и други разрешителни за престой и пребиваване, което води до натрупвания и забавен достъп до защита.

  • ЕС трябва да действа СЕГА, за да планира и координира прехода от временна защита, за да предотврати рисково завръщане, загуба на статут на пребиваване или ненужен натиск върху отделните миграционни системи и да позволи на властите, гражданското общество и разселените хора да се подготвят.
  • Разселените хора трябва да бъдат информирани и консултирани относно възможностите, с които разполагат в тази ситуация.

Единен отговор на ЕС

Ако временната закрила приключи без единен европейски отговор, достъпът до права на хора, бягащи от войната в Украйна, може да се промени драстично в държавите членки. Министрите, ангажирани с миграцията, отбелязаха това през януари: „приемането на 27 различни национални законодателства по тази тема би било непродуктивно и ще причини несигурност“. Без общи стандарти, съществува риск да се ограничи достъпът до права и услуги. В много страни няма или има малко подходящи опции за предоставяне на статут. Това може да постави в неравностойно положение хора в уязвима ситуация – като например хора без гражданство, бежанци и търсещи убежище, бягащи от войната в Украйна, роми, хора, предоставящи грижи и възрастни хора – които рискуват да загубят достъпа си до права, като бъдат пренасочени към неподходящи решения за пребиваването им или да останат без документи.

  • ЕС трябва да приоритизира ОБЩ И КООРДИНИРАН подход за предотвратяването на това хората да останат без документи или преминаването им към други статути с по-малко права и възможности.
  • Успоредно с това, държавите членки трябва да осигурят достъп до разрешения за пребиваване на РАЗЛИЧНИ ОСНОВАНИЯ, включително убежище, работа, принцип на забрана за връщане и личен живот.

Поглед към бъдещето

Ако горните мерки не могат да бъдат взети навреме, допълнителното удължаване на временната закрила – което се обсъжда към момента – би било жизненоважна мярка за осигуряването на непрекъснат достъп за пребиваване и права. Въпреки това, частичните, годишни удължавания на временната закрила рискуват да увеличат състоянието на несигурност, което пречи на разселените хора да планират бъдещето си, независимо дали в Украйна или в ЕС. ЕС разполага с набор от възможности за по-трайни решения, които трябва да бъдат проучени успоредно на всяко удължаване.

  • ЕС трябва да се стреми към УСТОЙЧИВИ решения, които предлагат поне същите  права като тези на временната закрила и които защитават поне същите групи хора.
  • Решенията трябва да бъдат разработени така, че да могат да бъдат от полза и за други хора с временна закрила в бъдеще.
  • Тези решения трябва да се основават на нуждите и опита на разселените хора, както и на гражданското общество и други заинтересовани страни, които ги подпомагат.