Образованието е важна и необходима стъпка за интегриране в българското общество и прекъсване на процеса на изпадане в неравностойно положение и социална изолация

Каритас София

Образованието е важна стъпка за интегриране

По повод Световния ден на бежанците – 20 юни, „Каритас България” апелира за повече съпричастност към проблемите на хората, принудени да напуснат родните си страни, за да се спасят от преследване, насилие и граждански войни. Нека да не възприемаме бежанците като статистика, а като хора с конкретни лични истории. Да не забравяме, че става дума за майки, бащи, синове и дъщери, които по принуда трябва да напуснат родния дом, семейството, държавата си. Днес, с оглед на хуманитарната обстановка в Сирия и Близкия изток, е от особено значение да се обърне по-задълбочено внимание на проблемите на хората, търсещи убежище и закрила и да се намерят адекватни и бързи решения за тях.

През годините Миграционната служба на Каритас реализира редица дейности в подкрепа на търсещите закрила и хората, получили статут на бежанец или хуманитарен такъв със специални нужди. Предоставяме социални консултации, хуманитарна подкрепа и специализирани здравни и образователни услуги. Една от основните каузи, за която се застъпваме пред отговорните институции, е приемането на дългосрочна стратегия за осигуряване на пълен достъп до образователната система за търсещи убежище и бежанци при условия, приложими за български граждани. Защото считаме, че образованието е важна и необходима стъпка за интегриране в българското общество и прекъсване на процеса на изпадане в неравностойно положение и социална изолация. И защото вярваме, че всеки човек, независимо от своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност има право на достоен живот, в която и страна да се установи да живее.

 

Статистиката сочи:

Над 42 млн. души са извън домовете си, за да избегнат войни, насилие и гонения. Повечето от тях са жени и деца. Последните данни за Сирия сочат, че над милион и половина души са избягали от зверствата на режима на Башар Асад и са потърсили спасение в съседни държави, като Турция, Йордания и Ливан. Общо в ЕС през 2012 г. са постъпили 407 270 молби за предоставянето на убежище, като положително решение е било постановено по 102 705 молби. Най-често убежище са търсили граждани на Афганистан, Сирия и Сомалия.

Същевременно бежанците, които търсят закрила у нас, се увеличават. Ако през изминалата година са били подадени близо 900 молби от търсещи убежище в България, то същият брой молби са постъпили само за първото тримесечие на тази година, сочат данните на ДАБ към МС.  За последните 20 години близо 22 500 души са подали у нас молби за закрила, като от тях 1542 са признати за бежанци, което е по около 60 души на година.

– – –

Според Конвенцията за бежанците на ООН от 1951 г., бежанец е „всяко лице, което е напуснало дома и страната си от страх от преследване заради расата, религията, националността, политическата или партийната принадлежност или членството си в обособена социална група”. Статут на бежанец се придобива и в резултат на природно или причинено от човека бедствие.

20 юни е определен от Генералната асамблея на ООН за Световен ден на бежанците. Официално денят започва да се отбелязва от 2001 година. Целта от наличието на подобен ден е да се привлече общественото внимание към тежката съдба на бежанците по света, към многобройните правни, социални, икономически и морални трудности и проблеми, с които бежанците са принудени да се справят, да се отдаде почит на техния кураж и надежда за по-добър живот.