Становище на „Каритас България“ относно предложените промени, свързани със социалната услуга „Приют“

„Каритас България“ излезе със становище по повод обявения за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Коментарите и препоръките, изложени в Становището, касаят социалната услуга „Приют“.

Становището можe да бъдe прочетено тук.