Международен ден на семейството

На Международния ден на семейството отдаваме отново нашето уважение на онази важна и най-малка единица в обществото – семейството, което в настоящата трудна ситуация, породена от пандемията COVID 19, показа още по-видимо и осезаемо своята важност и сила.

Много родители трябваше и продължават да работят от вкъщи, като съчетават служебните ангажименти с грижата за малките деца и с подкрепа за по-големите в усвояването на учебния материал. Други трябваше да намерят начин да поемат по-голям ангажимент в грижата за своите възрастни родители, баби и дядовци.

Много семейства достойно и с гордост приеха факта, че един или двама от родителите се посвещават на борбата със заразата на първа линия, излагайки се на голям риск и лишавайки семейството си от достатъчно грижи и внимание. Други загубиха в борбата с пандемията свои близки.

Семейства, в които има учащи се деца, проявиха истинско милосърдие и съпричастност като се обединиха, организираха и дариха полагащата се храна на техните деца в училище на „Каритас“, така че тя да достигне до най-нуждаещите се по време на пандемията. Отделни членове на семейства станаха доброволци, които подкрепят екипите на „Каритас“ в оказването на подкрепа на най-уязвимите в тази трудна ситуация.

С подкрепата на тези семейства и в подкрепа на семействата, в които има хора в уязвимо положение, „Каритас“ преструктурира дейностите си, не спря и продължи своята работа и в ситуацията на кризисно положение.

Екипи на „Каритас“ консултират и оказват подкрепа за справяне с учебния процес на деца и родители в уязвимо положение, работят дистанционно със семейства на деца и младежи с увреждания. Сътрудниците на „Каритас“, работещи на терен, без колебание, достойно и смело продължават да се грижат за болни възрастни хора, да осигуряват и разнасят топла храна на бездомни хора и на социално слаби семейства, да осигуряват преснети учебни материали и топъл обяд на деца от семейства, които живеят бедно, нямат интернет и не могат да се включат в дистанционните форми на обучение, да подкрепят родителите за намиране на работа и осигуряване на достъп до услуги.

„Каритас“ ще продължава да помага на семейства, които са в уязвимо положение, както с осигуряване на директна подкрепа, така и със застъпничество на местно и национално равнище за адекватни мерки и политики, които да помогнат на членовете на тази най-малка и значима единица на обществото – семейството, да живеят пълноценно и достойно.