Да бъдем до най-уязвимите днес

Животът и здравето са дар, а човекът е изправен пред предизвикателството да се научи да оказва помощ и да бъде толерантен, когато до него стои страдащ събрат. Това важи още по-силно за извънредната ситуация, в която се намираме днес.

Като организация на Католическата църква в България, „Каритас“ следва мисията да бъде до хората, изпитващи физическо и духовно страдание. Разрастващата се пандемия COVID-19 ни кара да бъдем още по-мобилизирани и отговорни към най-уязвимите, за които ежедневно се грижим.

При спазване на всички епидемиологични инструкции и взимане на нужните мерки за предпазване на служителите и на уязвимите хора, нашите екипи ще продължат да оказват подкрепа на възрастните хора в тежко състояние и на бездомните хора.

В Русе продължава да работи приютът за бездомни хора „Добрият самарянин“, както и услугата „Кухня на колела“, чрез която се доставя храна до нуждаещи се възрастни хора.

Центровете за Домашни грижи на „Каритас“ в София, Пловдив, Раковски, Житница, Белене, Плевен, Русе и Малко Търново продължават да помагат на възрастните хора в най-тежко състояние.

Доброволците на „Каритас Раковски“, с подкрепата на енория „Св. Архангел Михаил“, гр. Раковски, и община Раковски, се организират чрез инициативата „Помощта преди всичко“ и ще пазаруват хранителни и медицински стоки, които ще доставят до домовете на нуждаещите се хора.

Да бъдем до най-уязвимите днес! Защото СМЕ ХОРА и защото, като християни, сме призвани да не подминаваме болката и страданието на нашите ближни, да следваме примера на добрия самарянин. Ще се справим заедно!