Позиция на „Каритас България“ относно Инструмента за съседство, развитие и сътрудничество

Във връзка с предстоящото заседание на Съвета по външни работи на 16 май 2019 г., „Каритас България“ се обърна към министъра на външните работи на Република България – г-жа Екатерина Захариева, с апел Инструментът за съседство, развитие и сътрудничество, предназначен да се бори с неравенствата и бедността, да отговаря на човешките нужди и да бъде разпределен там, където нуждите са най-големи, в съответствие с целите, определени в Програма 2030 и Целите за устойчиво развитие.

Текущите дискусии относно Инструмента за съседство, развитие и сътрудничество в следващия бюджет на Европейския съюз са доминирани от императива за ограничаване на миграцията. ЕС има важна роля в борбата за изкореняване на бедността, за демокрацията и за утвърждаването на правата на човека по целия свят. В тази връзка, официалната помощ за развитие трябва да продължи да дава приоритет на тези цели, като защитава както демократичните ценности, така и международната солидарност.

Цялата позиция на „Каритас България“ може да бъде прочетена тук.