Еднакви в различието

Фотография: архив,

Бежанската криза, заливаща Европа, множеството човешки трагедии, на които ставаме свидетели, предизвикват нашето състрадание и отговорност, продиктувана от християнската ни същност: на протегнатата ръка, да отвърнем с отворени обятия.

„Каритас” вярва, че принципът на солидарност трябва да бъде основен подход към разрешаване на бежанската криза, така че да се гарантират фундаменталните права и да се запази човешкото достойнство на хората, търсещи подслон, за да спасят живота си. Считаме, че грижата за хората в нужда означава да си способен да дариш достойнство и смятаме, че българското общество, в частност, и семейството на Европа, като цяло, са способни да направят тази крачка на зачитане и осигуряване на това изконно право. Защото вярваме, че всеки човек, независимо от своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност има право на достоен живот, в която и страна да се установи да живее. Нека заедно помогнем на хората, бягащи от войната да продължат живота си достойно.

Каузата може да бъде подкрепена по някои от следните начини:

 Дарение по банков път, с основание за плащане Бежанци и мигранти

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

ACCOUNT HOLDER КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
IBAN BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
BIC/SWIFT/ FINVBGSF

като дарите ON-line.

{module [384]}

Благодарим за Вашата добросърдечност и желание да помагаме заедно!