Дарете шанс за истинско детство и развитие

Фотография: архив,

Децата са една от най-уязвимите групи, изложени на риск от бедност и социална изолация. Бедността сред децата не се изразява само в липсата на пари. Тя е и липсата на добри условия на живеене, на възможност за добро и качествено образование и достъп до адекватни здравни грижи. Общоприето е, че ранната детска възраст е най-критичната фаза в развитието на човека и че бедността в тази възраст може да увреди децата психологически, физически и емоционално.

Подкрепете каузата на „Каритас“ за деца и младежи в риск и с увреждания и дарете шанс за истинско детство и развитие. Защото децата са деца днес, те нямат друго детство и всичко, което се случва с тях сега, е необратимо.

Каузата може да бъде подкрепена по някои от следните начини:

Дарение по банков път, с основание за плащане Деца и младежи:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

ACCOUNT HOLDER КАРИТАС БЪЛГАРИЯ
IBAN BG37 FINV 9150 12BG N08K MX
BIC/SWIFT/ FINVBGSF

като дарите ON-line.

{module [358]}

Благодарим за Вашата добросърдечност и желание да помагаме заедно!