2015 – Кампания: Защото СМЕ ХОРА!

Чрез благотворителната си кампания „Защото СМЕ ХОРА!”, реализирана в периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г., „Каритас България” успя да набере сумата от 38 787 лв. Благодарение на тези средства 62 възрастни хора получаваха в рамките на една годинапрофесионално обгрижване в домашна среда, предоставено от сътрудниците към Домашни грижи на Каритас.

Възрастните хора, за които сътрудниците на „Каритас” полагат грижи, страдат от здравословни проблеми и имат нужда от наблюдение, но не могат да си позволят скъпо платени медицински манипулации и лечение.

Услугата Домашни грижи на Каритас” се реализира от мобилни екипи от специалисти, които посещават възрастния човекдиректно в дома му и му оказват нужните грижи, съобразени с неговото здравословно състояние. Освен професионални грижи, сътрудниците на „Каритас”, предоставят топлина и човешко отношение, от които възрастният човек най-силно се нуждае.

Благодарение на Домашни грижи на Каритас:

  • Възрастният човек изживява старините си в своя собствен дом.
  • Възрастният човек получава грижи и подкрепа от специалисти.
  • Предотвратява се постъпването на възрастния човек в болнични заведения и специализирани институции, като старчески домове.
  • Близо 400 възрастни хора получават комплексни професионални грижи и добро човешко отношение в собствения си дом.

Благодарим на всички дарители и партньори, чрез които стана възможно услугата „Домашни грижи на Каритас” да достигне до възрастните хора, които имат нужда от нея!