2015 – Кампания: Сътворени по образ Божий, третирани като роби… – информационна кампания на „Каритас” за превенция на трафика на хора

„Човешката личност никога не би трябвало да се третира като стока, да се продава или купува. Този, който я  използва или я експлоатира дори косвено, става съучастник  в  това  престъпление.”

Папа Франциск

Като част от обединените усилия за борба срещу трафика на хора, в седмиците от 12 до 31 октомври 2015 г., „Каритас” ще отбележи Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври, чрез различни събития и дискусии с участие на местните общности, католическите неделни училища и най-вече младите хора в страната. С конкретни инициативи ще се включат „Каритас Русе“, „Каритас Витания“ и „Рождество Христово” – център за жени в неравностойно положение в гр.София.

Основна цел на предвидените събития е информация, свързана с понятия като „Трафик на хора”, „Жертви на трафик” и „Трафиканти”, както и с методите за въвличане на жертвите и начините за предпазване от попадане в подобна ситуация,да стигне до възможно най-голям брой деца и младежи, защото те са най-голямата рискова група за попадане в схеми на трафик, поради липсата си на опит и невъзможност да разпознаят реални рискови ситуации.

Трафикът на хора е в процес на разрастване на световно ниво и касае почти всички общности. Всяка година хиляди хора са измамени и доведени до робство, като са принуждавани да проституират, да просят, да упражняват непосилен труд, те попадат в дългова зависимост или в друга форма на робство. Според световните проучвания най-малко 2,4 милиона са жертвите на трафика. Техните човешки права са незащитени и остават нарушени.

Предвидените събития от „Каритас” в България за превенция на трафика на хора се реализират в рамките на международна инициатива на 11 „Каритас” организации, всяка от които е предвидила конкретни събития за превенция на трафика на хора в страни както от Европейския съюз, така и извън него. Тяхната цел е чрез по-голяма информираност сред младите хора да се предприемат действия срещу повишаване броя на потенциалните жертви в страните на произход.