2021 – Сподели пътуването

През 2021 г. приключи кампанията на световното семейство на „Каритас“ организациите, сред които и „Каритас България“ – „Сподели пътуването“. Инициативата имаше за цел да повиши осведомеността за хората, принудени да напуснат дома и родината си поради жестокостите на войната и да насърчи възможността бежанците и местните общности да се събират заедно, да споделят историите си и да укрепят доверието помежду си.

В 4-годишната международна инициатива на “Каритас Интернационалис”, стартирала на 27 септември 2017 г., бяха реализирани близо 130 инициативи от повече от 90 “Каритас” организации от целия свят, в т.ч. и “Каритас България”.