2014 – Кампания: В подкрепа на хората, търсещи закрила и убежище в България

„Каритас” реализира дейности в подкрепа на бежанците и хората, търсещи закрила и убежище в страната ни. Нашата цел е да защитаваме правата и да подпомагаме чрез реалистични решения хората, които се нуждаят от подкрепа, пребивавайки извън своята родна страна

Актуални дейности и проекти:

Хуманитарна помощ за хората, търсещи закрила и убежище в България, настанени в лагера в гр. Харманли

Цел: Предоставяне на хуманитарна помощ от първа необходимост за хората, търсещи закрила и убежище в България, настанени в лагера в гр. Харманли. Помощта ще се реализира в периода януари-март 2014 г.

Топло посрещане – Доброволчески проект в Държавна агенция за бежанците

Цел: Подпомагане първоначалната адаптация на деца и младежи, търсещи закрила в България, към българската среда като цяло и в частност към образователната система в страната, чрез провеждане на курсове по български език за развитие на езиковите и комуникационните им умения. За желаещите се преподава и английски език. Организират се и различни занимания по интереси.

ДОСТЪП – Осигуряване на пълен достъп до националната образователна система за търсещи закрила и бежанци.

Цел: Създаване на условия и съдействие за приемането на дългосрочна стратегия за осигуряване на пълен достъп до образователната система за хора, търсещи убежище и бежанци при стандарти, приложими за български граждани.

Насърчаване на политическото участие и политическото включване на мигрантите в 9 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа

Цел: Осигуряване на възможност имигрантите с постоянно пребиваване да се включат в политическия живот на местно и регионално ниво.

Можете да изразите вашата съпричастност към хората, търсещи закрила и убежище в България, като:

Дарите онлайн

{module [384]}

Дарите по банков път, като впишете в основанието за плащане: за търсещи закрила в България

Благодарим на всички за солидарността и проявеното милосърдие!