2016 – Кампания: Подкрепете семейството

Епископската конференция на Католическата църква в България застава зад европейската гражданска инициатива за защита на брака и семейството „Мама, татко и деца“. Инициативата има за цел да се защити най-малката социална единица – семейството, и призовава ЕС да приеме уникална законодателна дефиниция за брака и семейството, която да се прилага във всички правни актове на Съюза.

Всеки, съпричастен към съхраняване на семейството като съюз между мъж и жена и посвещение за съвместен живот в дух на взаимно уважение и отговорност за децата, които произлизат от него, може да подкрепи инициативата, чрез откритата онлайн подписка. Предоставена е възможност и за събиране на подписи на хартия, чрез изтегляне на формуляр оттук.

Подписи се събират до 11 декември 2016 г., когато изтича едногодишният срок от официалната регистрация на инициативата в Европейската комисия. Събраните подписи на хартиения формуляр е нужно да бъдат изпратени на адрес: София, 1309, п.к. 3, България, не по-късно от 15.11.2016 г.