2013 – Ден на Каритас: информационна седмица

„Каритас България” инициира информационна седмица по повод Деня на Каритас, която протече в периода 04-10 ноември. Инициативата премина под мотото „20 години заедно с хората в нужда”, тъй като през настоящата година се навършват 20 години от учредяването на федерацията.

Отбелязването на Деня на Каритас в годината на Вярата, е една прекрасна възможност да се върнем към корените на нашата дейност, а именно че „Вярата е тази, която ни позволява да разпознаем Христос, а Неговата любов ни насърчава да Му се притечем на помощ в лицето на нашите ближни, по пътя на нашия живот: път, който познава радостта и страданието” (“Врата на вярата”).

В периода 04-10 ноември 2013 г. каним всички сътрудници и приятели на „Каритас” да отбележат заедно с нас, чрез свои инициативи, седмицата, посветена на бедните и уязвими хора, които ние подкрепяме вече 20 години. Всеки един ден от тази седмица е посветен на конкретна група нуждаещи се хора, за които полагаме ежедневни грижи: деца и младежи в риск, деца и младежи с увреждания (понеделник), самотни майки (вторник), зависими от психоактивни вещества (сряда), бездомни хора (четвъртък), бежанци, мигранти и жертви на трафик (петък), болни и самотни възрастни хора (събота). В неделя, 10 ноември, ще празнуваме Деня на Каритас, който всяка година отбелязваме в неделята преди 13 ноември – деня на Блажения епископ Евгений Босилков.

Всеки, съпричастен към проблемите на нуждаещите се хора, би могъл да изрази подкрепата си към тях чрез различни събития, както и чрез молитва, която може да открие в специално изготвена за нуждите на информационната седмица книжка (приложена е по-долу).

Допълнителна информация можете да получите от епархийните офиси на „Каритас Русе”, „Каритас София” и „Каритас Витания”.

Издание на Каритас България: 20 години заедно с хората в нужда