2016 – Близостта е в общуването

През 2016 г. „Каритас България“ реалзира кампания в подкрепа на възрастни хора, страдащи от здравословни проблеми и имащи нужда от професионални грижи и наблюдение.

За тях „Каритас” реализира услугата „Домашни грижи”, благодарение на която над 400 възрастни хора получават професионални – здравни и социални – грижи и внимание в своя дом, а чрез това и възможност за спокойно и достойно изживяване на старините си.

Набраната чрез благотворителната кампания сума 32 132 лв. подпомогна екипите към Домашни грижи на „Каритас” да предоставят комплексни – здравни и социални, грижи в домовете на нуждаещи се възрастни хора.

Благодарим на всички дарители и партньори, чрез които стана възможно услугата „Домашни грижи на „Каритас” да достигне до възрастните хора, които имат нужда от нея!