2013 – Ден на Каритас: 20 години заедно с хората в нужда

Всяка година неделята преди 13 ноември (деня на Блажени Епископ Евгений Босилков) отбелязваме Деня на Каритас с организиране на благотворителни дейности, с цел набиране на средства в подкрепа на нуждаещи се хора.

Издание: 2013 Ден на Каритас – 20 години заедно с хората в нужда

2013 Ден на Каритас – плакат
2012 Ден на Каритас – листовка
2012 Ден на Каритас – плакат