Да бъдем до най-уязвимите днес!

Разрастващата се пандемия COVID-19 ни кара да бъдем още по-мобилизирани и отговорни към най-уязвимите. Защото често страхът от това, че си сам, немощен и забравен, особено в ситуация на криза, е по-разрушителен от физическата болка. А подкрепата, дадена от сърце и с грижа и мисъл за човека до нас, може да спаси живот! ❤️

❣️ Затова „Каритас“ продължава да бъде до най-уязвимите днес. Ежедневно 285 възрастни хора, 390 бездомни хора и 40 социално слаби семейства от градовете Русе, Белене, Плевен, Раковски, София, Пловдив, Бургас, Малко Търново и селата Житница (област Пловдив), Покрован (област Хасково) и Веселиново (област Ямбол) получават директна подкрепа от медицинските сестри, социалните помощници и доброволците на „Каритас“.

👉 За да продължим да помагаме, имаме нужда от предпазни консумативи. Нужните консумативи за 1 месец са:

  • 800 бр. маски за еднократна употреба;
  • 40 бр. маски за многократна употреба;
  • 1200 чифта ръкавици;
  • 1200 чифта калцуни;
  • 37 предпазни очила/шлемове;
  • 1050 бр. защитни облекла (медицинска мантия/престилка);
  • 110 бр. дезифектанти.

❣️ Вярваме, че когато действаме заедно, можем да се справим. Затова ви каним да се присъедините към нас. Да бъдем до най-уязвимите днес! Защото СМЕ ХОРА и защото подкрепата, дадена от сърце и с мисъл за човека до нас, може да спаси живот!

Може да помогнете ❤️, като:

👉 Дарите предпазни консумативи (може да се свържете с нас на info@caritas.bg)

👉 Дарите по банков път, с основание за плащане: Заедно:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане:
Титуляр на сметката: Каритас България

👉Дарите онлайн чрез модула на сайта ни.

👉 Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.

👉 Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).