2011 – Кампания: Ден на Каритас – 6 ноември 2011

Ден на Каритас – 6 ноември 2011

Тази година Каритас България отбелязва денят на Каритас с признателност и поклон към доброволците.

Мотото „Прави добро. Ти имаш сърце отворено за другите – стани доброволец!” изразява нашия призив към всички хора, които имат желание, воля и време да даряват своя труд в помощ и подкрепа на хора в нужда.

Европейската година на доброволчеството 2011 е едновременно празник и предизвикателство. Празник на всеотдайността на милиони хора в Европа, които през свободното си време полагат обществено полезен труд, без да получават заплащане за това, в училища, болници, спортни клубове, опазват околната среда, извършват услуги в полза на обществото и помагат на хората в други страни. Техните усилия и дейността на хилядите доброволчески организации променят неимоверно живота ни по неоценим начин. Светът е много по-хубав благодарение на доброволците! Тази година е и предизвикателство за голяма част  от населението на Европа, за хората, които никога не са участвали в доброволческа дейност. Без доброволците, общото благо и обществото не могат да издържат дълго, защото техният прогрес и достойнство зависят до голяма степен именно от онези хора, които правят повече от това, което е тяхно задължение.

Вашите усилия са в служба на достойнството на човека, който е сътворен по образ и подобие Божие. Доброволците са свидетели на любовта, отваряйки сърцето си в служба на другите.

Доброволчеството е едно истинско призвание за закрила на хората и тяхното достойнство в случаите на тежки природни бедствия и критични ситуации, които застрашават живота и сигурността на семействата и цели общности. Тази мисия не се състои само в овладяването на критичните ситуации, но и в акуратния и похвален принос за изграждането на общото благо.

Бъдете повече от закрилници на територията, бъдете жива икона на добрия Самарянин, като отдавате внимание на ближния, закриляте неговото човешко достойнство и вдъхвате надежда. Който обича и служи безвъзмездно на ближните, живее и действа според Евангелието и е част от мисията на Църквата, която е винаги загрижена за човека и иска да го накара да почувства Божията любов.

Благодарим на всички доброволци в мрежата на Каритас България за безвъзмездно дареното време и работа в служба на хората в нужда, с които организацията ни работи. Благодарим и за подкрепата в организирането на различните наши дейности и инициативи. Благодарим ви за всяка частица дарена обич в служба на другите.

Информация за дейностите и инициативите на Каритас, в които можете да се включите, можете да получите от енорийския свещеник, енорийския отговорник на Каритас и офисите на организацията във вашето населено място.