2013 – Кампания: В подкрепа на хората, търсещи закрила и убежище в България

Приключи

АПЕЛЪТ ЗА ПОМОЩ

Обявен от Католическата църква в България
ЗА ХОРАТА, ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА И УБЕЖИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с обявения на 24 септември 2013 г. Апел от Епископската конференция на Католическата църква в България,  приключил на 31 октомври 2013 г.,  ви  предоставяме следната информация за събраните помощи:

Дарения от Католическата общност

Хуманитарна помощ

Бяха дарени и събрани общо над 100 чанти и чували с дрехи, якета, одеяла, посуда, детски играчки.

Адресите за събиране на даренията бяха:

Гр.София – Център Самотни Майки; бул. Гоце Белчев 155-157;
Гр. Раковски – ул. Никола Вапцаров 2а, кв. Секирово; Пловдивска област;
Гр.Русе – Дневен център за деца с увреждания “Милосърдие”, както и в църквата “Св. Павел от кръста”;
Гр.Велико Търново, – Католическа енория „Дева Мария на Броеницата” Ул. Гоце Делчев №6;
гр. Беляне – Католическа енория “Рождение на Блажена Д.М.” ул. “Страцин”№2, Плевенска област;
с. Малчика –  Католическа енория “Света Анна”, Плевенска област

Даренията, които отговаряха на настоящите нужди на бедстващите лица, като одеяла, зимни якета, посуда и играчки бяха транспортирани в два микробуса и раздадени в центъра за временно настаняване на търсещи закрила и бежанци „Военна рампа”. Друга част от събраните дрехи засега остават на съхранение и ще бъдат дарени на нуждаещи се хора в страната.

Решението за раздаване на част от събраната помощ беше взето, след проучване на  нуждите и обсъждане с координаторите по места.

Парична помощ

По обявената в Апела банкова сметка до 31 октомври 2013 г. е постъпила общата сума от 290.00 лв.

Предстоящи дейности:

Със събраната парична помощ предстои да бъдат закупени училищни пособия за деца – търсещи закрила и бежанци /тетрадки, блокчета за рисуване, боички, флумастери и др./, предназначени  за интеграционните дейности на „Каритас” с децата, посещаващи Интеграционния център на Държавната агенция за бежанците в гр. София.

На призива на Апела от Епископската конференция на Католическата църква в България се отзова международната мрежа на „Каритас”, която ще осигури средства за спешна акция по раздаване на помощи сред живеещите в много тежки условия хора в лагера за временно настаняване в Харманли.

Благодарим на всички за солидарността и проявеното милосърдие!

apel_za_pomosht_na_bezhancite_ot_Siria.pdf

Режисьор: Анна Митева, 2 курс, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”