2017 – Защото СМЕ ХОРА

37 187 лв. са набраните средства от кампанията „Защото СМЕ ХОРА“, която „Каритас България“ реализира в периода 02.11.2017 г. – 30.04.2018 г. Кампанията бе в подкрепа на възрастни хора, които страдат от здравословни проблеми и които имат нужда от професионални грижи и подкрепа. За тях „Каритас“ реализира услугата „Домашни грижи“, благодарение на която над 360 възрастни хора в България получават професионални (здравни и социални) грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и сигурност, че могат да изживеят старините си достойно.

През годините „Каритас“ създаде 9 центъра за Домашни грижи, като мобилните екипи към тях, състоящи се от медицински сестри и социални помощници, осигуряват професионални домашни грижи на възрастни хора от 14 населени места, от които 6 града (Русе, Белене, Пловдив, Раковски, София и Малко Търново) и 8 села (Бърдарски геран, Гостиля, Житница, Дуванлии, Калояново, Стоилово, Звездец, Граматиково).

През 2017 г. медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ помогнаха на 367 възрастни хора от посочените населени места в България, като ги посещаваха в домовете им няколко пъти месечно, ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно.

Комплексните грижи, предоставяни от сътрудниците на „Каритас“, помагат на възрастните хора да изживеят старините си в своя собствен дом, сигурни, че не са сами и че има на кого да разчитат в своите ежедневни нужди.

Набраните от кампанията „Защото СМЕ ХОРА“ средства ще подпомогнат мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да продължават да посещават нуждаещи се възрастни хора в техните домове и да им помагат както с професионални грижи за здравето и социалните им потребности, така и с грижи за тяхното емоционално състояние. Защото вярваме, че във всеки етап от житейския си път човек трябва да живее достойно.

Благодарим на всички дарители и партньори, чрез които стана възможно услугата „Домашни грижи на „Каритас” да достигне до възрастните хора, които имат нужда от нея!