2020 – Заедно

През 2020 г., белязана от Ковид-19, „Каритас България“ проведе кампанията „Заедно“, имаща за цел да набере средства, благодарение на които сътрудниците на „Каритас“ да продължават да оказват подкрепа на най-нуждаещите се хора в кризисната ситуация.

Общо набраните дарения чрез кампанията бяха 69 041 лв. Бяха осигурени и дарения в натура, сред които предпазни костюми с висока степен на защита и предпазни шлемове.

Благодарение на набраните средства от кампанията „Заедно“, бяха осигурени топъл обяд и пакети с хранителни продукти и предпазни консумативи за едни от най-засегнатите от пандемията хора – самотни, болни възрастни хора, бездомни хора, социално слаби семейства, както и предпазни консумативи за сътрудниците на „Каритас“, които бяха на първа линия и оказваха директна подкрепа на нуждаещите се хора.

Подробна информация за подкрепените хора може да бъде видяна в глава „Подкрепа за най-засегнатите от кризата, породена от Ковид-19“ от Годишния отчет на “Каритас България” за 2020 г.