Представител на „Каритас България“ ще вземе участие в конференция по въпросите за социалната ангажираност на имигрантите

Представител на „Каритас България“ ще вземе участие в заключителна конференция, свързана с дейността “Насърчаване на социалната ангажираност на имигрантите в 9 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа”.

Събитието ще се състои на 8 и 9 април 2015 г. в Прага. На него ще бъдат обявени резултатите от направеното проучване, разглеждащо участието на имигрантите в социалния живот в 9 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Членове на европейски политически партии, омбудсмани, университетски преподаватели, представители на министерства и консултативни органи по въпросите на миграцията ще споделят опит и изразят позиция по различни аспекти на включването на мигрантите в социалния живот.