Училище на Каритас – учение за любовта, подкрепата и взаимното сътрудничество

Училище на Каритас събра отново сътрудници на „Каритас” на поредното си въвеждащо обучение. Обучението се проведе на 25 и 26 февруари 2015 г. в София. В продължение на двата дни, участниците научаваха, откриваха и съпреживяваха „Каритас”. „Каритас”, като любов към ближния, вяра и посвещение на доброто и служенето; като учение на Църквата за Божията любов; като социална и милосърдна дейност.

Присъстващите имаха възможност да обърнат поглед към „Каритас” и като организационна структура с визия, мисия и ценности, в чиято основа са заложени уважението, солидарността, партньорството и грижата към нуждаещите се, без оглед на техните пол, раса, религия и национална принадлежност. Чрез провокативни въпроси, размишления и конкретни казуси, те научиха повече за социално-педагогическата роля и измерения на „Каритас” в България и по света.

Всички, присъствали на обучението, ще получат дипломи като признание за посветеното време, мисъл и желание да разберат повече за „Каритас” като Божия любов и институционален израз на християнското милосърдие.