„Каритас“ не остава безразлична към съдбата на хората, бягащи от ужасите на войната

На 14 март 2015 г. се навършиха 4 години от конфликта в Сирия, принудил 6 милиона граждани да напуснат своите домове. 2 милиона от тях са избягали в други страни, 100 000 са намерили смъртта си в собствената си родина. Хората, бягащи от конфликт, имат право да напуснат своята страна и да потърсят закрила в други страни. Липсата на правни възможности за бежанците в Европа принуждава много от тях да поемат опасни пътувания, като рискуват живота си, а много често и плащат с него.

„Каритас“ не остава безразлична към съдбата на хората, бягащи от ужасите на войната. Ние водим активни и целенасочени действия в подкрепа на бежанците и  хората, търсещи закрила. В София бе отворен Консултативно-информационен център към „Каритас София”, който предоставя комплексни социални, медицински, правни и образователни услуги. В партньорство със „СИ ВИ ЕС“, „Каритас София” реализира и проект „Пример”, чрез който доброволци участват в дейностите по обучение и образование на бежанците и хората, търсещи убежище. Осигуряването на курсове по български език помага на бежанците да общуват по-свободно и съдействат за по-лесната им адаптация в българското общество. Паралелно с това „Каритас България” реализира застъпнически действия пред властите за осигуряване на пълен достъп до националната образователна система на хора, търсещи закрила и бежанци.

През 2014 г. „Каритас” оказа следната подкрепа на бежанци и хора, търсещи закрила:

· Консултативно-информационният център в гр. София оказа подкрепа на 159 бежанци и хора, търсещи закрила.
· 1114 възрастни и деца бежанци и хора, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците, получиха обучение по български език, осигуряващо начална подготовка. 220 от тях успяха да завършат всички нива на обучението.
· 200 деца бежанци, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците в София, участваха в обучителните и занимателни дейности, реализирани по проект „Бежанци” в София.
· 1600 бежанци и хора, търсещи закрила, настанени в приемателния център в гр. Харманли, получаваха храна (плодове и хляб, от които имаха най-голяма нужда) в продължение на 3 месеца и половина.

„Каритас“ продължава да подкрепя бежанците и през 2015 г. с различни дейности, както и с участие в работни групи за подобряване на политиките за тази общност от изстрадали хора. Защото вярваме, че всеки човек, независимо от своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност има право на достоен живот, в която и страна да се установи да живее.