Стратегия “Европа 2020” трябва да включва както икономически,така и социални измерения

Стратегия “Европа 2020” трябва да включва както икономически, така и социални измерения. Каритас отправя основни констатации и препоръки във връзка с разработените и предстоящи да се изпълняват мерки, заложени в националните планове за реформа на отделните страни, стъпвайки на ежедневната си работа в подкрепа на бедни и уязвими групи от хора и застъпническата си дейност.

Докладът в сянка обръща специално внимание на необходимостта въпросите за бедността и социалното изключване и политиките за справяне с тях да бъдат формулирани по такъв начин, който да включва както икономическите, така и социалните им измерения, така че набелязаните мерки да не доведат до негативни последици за най-бедните и до по-нататъшно изключване на хора, които вече се намират на ръба на обществото.

Повече информация за анализа на Каритас ще намерите: