„Каритас България“ взе участие в семинар за социалната ангажираност на имигрантите

В периода 9-13 февруари 2015 г. в Сан Себастиан, Испания, беше проведен семинар на тема „Социалната ангажираност на мигрантите чрез участие в имигрантски асоциации“. От българска страна на срещата присъстваха координаторът на Миграционната служба на „Каритас” и председателят на Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България.

По време на семинара бяха представени дейностите на съществуващи имигрантски асоциации от 9 европейски страни, като беше поставен акцент върху ролята на имигрантските асоциации при взимане на решения в областта на интеграцията в Испания. Бяха презентирани добрите практики, образът на имигранитите в медиите и правото им да участват в избори и да бъдат избирани.

Проведоха се срещи с кмета на общината-домакин, с представители на местни районни общини, а също и с представители на неправителствени организации, сред които “SOS расизъм“, Асоциация на латиноамериканските имигранти, Асоциация „Мултикултура“ и Асоциация на жените имигранти. Беше организирано посещение на два центъра за консултиране и подкрепа на имигрантите.

Семинарът се реализира в рамките на дейността „Насърчаване на социалната ангажираност на имигрантите в 9 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа”.


Финансиране: 

Европейски интеграционен фонд

Договор No. HOME/2013/EIFX/CA/CFP/4234 and 30-CE-0586560/00/-09

Водеща организация: Помощ за бежанците, Чехия

Партньорски организации  от: България /”Каритас България”/, Германия, Испания, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Чехия, Швеция.