Социалната ангажираност на имигрантите: добри практики и препоръки

Резултатите от дейността „Насърчаване на социалната ангажираност на имигрантите в 9 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа“ ще бъдат събрани в публикация, която ще обхване изготвени анализи на ситуацията в държави членки на ЕС относно  възможността имигрантите с постоянно пребиваване да участват в политическия живот на местно и регионално ниво. Изданието ще включва и събрани добри практики по темата от Швеция, Германия и Испания, както и изготвени от експертите по проекта препоръки (виж по-долу) към политици, заинтересовани лица и имигрантски организации.

Под участие в политическия живот на имигрантите се има предвид възможността те да упражнят правото на глас в общинските избори, да членуват в политическа партия и да участват в консултативни органи по миграция. Активното участие на самите имигранти в обществените дейности определено има положителен ефект върху интеграцията им в приемащото общество.

 

Препоръка 3
Препоръка 2
Препоръка 1