Участвай в проект „Бежанци“

Проект „Бежанци“ се провежда вече няколко поредни години и дава възможност на търсещите закрила и бежанците да общуват с българи, да развият езиковите си умения, както и да участват в разнообразни занимания по време на престоя си в центровете на Държавна агенция за бежанците. Доброволците в проекта, от своя страна, придобиват опит в междукултурното общуване, знания за различни култури, подобряват уменията си за работа с хора от различни възрасти и се учат да водят и да участват в работилници.

За стартиране на новия програмен период отново се търсят свежи доброволци, които заедно с продължаващите в проекта участници, ще работят през следващите три месеца в центровете на Държавна агенция за бежанците. Заетостта ще бъде съобразена със свободното време на доброволците – делнични дни между 10:30 ч. и 12:30 ч. и 14:00 ч. и 16:00 ч., поне веднъж седмично, в рамките на 3 месеца – от 1 юни до 30 август.

Кой?

„Каритас София“ и „Си Ви Ес – България

Защо?

Доброволците по проекта имат активна роля за приспособяването на децата, младежите и възрастните, които посещават заниманията, към българската среда като цяло.

Къде?

В центровете на Държавната агенция за бежанци в София:
· Овча Купел (кв. „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ 21А);
· Военна Рампа (ул. „Локомотив“ 11, Сердика – Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване);
· Враждебна (бул. „Ботевградско шосе“ 270)

Изисквания към кандидатите?

· Навършени 18 г.;
· Поне един свободен предиобяд (10:30 – 12:30) или следобяд (14:00-16:00) седмично;
· Желание за работа с деца, младежи или възрастни;
· Желание да бъдеш полезен и да си отговорен към поетите задължения;
· Желание да преподаваш български или английски език или да организираш тематични сесии и работилници.

Нужни умения?

Опитът в работата с деца е предимство, както и образование в сферата на социалните дейности и/или педагогиката. Владеенето на арабски език и/или фарси би било полезно при работата с бежанците; владеенето на други езици е плюс.

Предвижда се предварително обучение за работа с бежанци, както и практически упражнения за запознаване с конкретната работа и условия.

Нужна екипировка?

Необходимите материали за работа се осигуряват от „Каритас София“ и „Си Ви Ес – България“.

Как да участвам?

Моля, попълнете приложения формуляр.

Краен срок: 14 май 2015 г.
Мисията е от 1 юни 2015 г. до 30 август 2015 г.