Преодолима ли е бедността?

Преодолима ли е бедността? Кои са най-уязвимите групи от обществото? Какви са последно предприетите мерки за справяне с бедността и социалното изключване? Отговорите на тези въпроси, както и последните статистически данни, свързани с бедността и социалното изключване, можете да откриете в доклада, който „Каритас България” изготви през 2014 г. във връзка със стратегия „Европа 2020“ и поетите от българското правителство ангажименти за справяне с бедността: Доклад в сянка – 2014 г.

Изводите от доклада на „Каритас България“, заедно с анализите на още 26 страни членки на ЕС, бяха основа за съставянето на изданието на „Каритас Европа“ – „Къде сме сега и какъв е пътят напред?“, което беше представено пред Европейската комисия.

Докладите на „Каритас Европа“, на „Каритас България“ и на останалите 26 държави членки на ЕС могат да бъдат видени тук:

„Къде сме сега и какъв е пътят напред?“ | България | Австрия | Белгия | Хърватска | Кипър | Република Чехия | Дания | Естония | Финландия | Франция | Германия | Гърция | Италия | Ирландия | Латвия | Литва | Люкесембург | Mалта | Холандия | Полша | Португалия | Румъния | Словакия | Словения | Испания | Швеция | Англия |