Откриване на Европейската година на доброволчеството 2011

Бяха обсъдени целите на европейската година и националните приоритети. Акцентите са насочени към популяризиране на доброволчеството и насърчаване на доброволчески практики в българското общество. Приоритет са създаването на различни мрежи, мобилност, сътрудничество и полезното взаимодействие между гражданското общество и други сектори в контекста на ЕС.

От представения Национален план за Европейската година на Министерство на културата стана ясно, че за целта са предвидени множество инициативи и дейности. Представени бяха българското лого на Годината на доброволчеството, както и официалния сайт  www.voluntary.bg, които са резултат на безвъзмездната и доброволна работа на отговорни граждани.