Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора

През 2021 г. продължават дейностите ни по международната инициатива „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM), имаща за цел да подпомогне активния и самостоятелен живот на хората над 60 години, чрез изработване на модерни технологични устройства, чрез които ще се предава лесно и бързо информация за здравословното и емоционално състояние на възрастните хора до близките им и до специалисти, които да им окажат подкрепа.

Въпреки трудната ситуация, породена от Ковид-19, през 2020 г. „Каритас България“ участва в решаващата фаза на пилотиране на прототипа на модулната система SAAM, чрез тестването ѝ от самотни и болни възрастни хора в гр. Русе и гр. Белене. В резултат на това и с подкрепата на колегите от „Каритас Русе“, стана възможно получаването на обратна връзка за системата и ефекта, който оказва върху възрастните хора.

Освен „Каритас България“, сред партньорите в инициативата са: Балканският институт по труда и социалната политика, Българският червен кръст, Европейската федерация на възрастните хора в Австрия, Единбургският университет (Великобритания), Залцбургският университет „Париж Лодрон” (Австрия), Университетският институт за рехабилитация (Словения), Технологичният институт „Йозеф Стефан” (Словения), ScaleFocus (България), Interactive Wear AG (Германия).

„Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM) се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.