Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора

През месец май 2021 г. „Каритас“ ще организира фокус група с участието на потенциални вторични потребители на модулната система „Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM), които се грижат за свои възрастни родители, както и общностно интервю с роднини на възрастни хора. Целта е да се проучат нагласите и отношението към системата, както и готовността тя да бъде приложена в ежедневието.

Ще бъдат проведени и индивидуални интервюта с ръководители на социални услуги от мрежата на „Каритас“ и извън нея, които познават практиката и политиките за подкрепа на възрастните хора и могат да дадат своето мнение за мястото на системата SAAM в услугите за грижа за възрастни хора в страната ни.

Високотехнологичната модулна система SAAM е разработена, за да помага на самотни възрастни хора, като следи техните здравни показатели, навиците им за хранене, движение и общуване. Целта е да се удължи активният и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, както и да се подпомогне работата на тези, които полагат грижи за тях (семейство, познати, социални работници).

„Виртуален асистент в подкрепа на възрастни хора“ (SAAM) се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.