Възрастните хора и новите технологии

Фотография: Ваня Клечерова

Представител на „Каритас България“ взе участие в научна конференция на тема „Възрастните хора и новите технологии“, която се проведе на 17 октомври 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

По време на събитието бяха представени добри практики и модели в грижите за възрастните хора, помагащи им да изживеят старините си достойно. Бяха обсъдени и въпроси, свързани с използването на новите технологии в подкрепа на активното стареене, както и етичните и моралните аспекти в прилагането на асистиращите технологии в живота на възрастните хора.

Конференцията бе организирана от фондация „Човещина“ и Балканския институт по труда и социалната политика.