Старостта може да бъде изживяна достойно

Фотография: Боряна Кацарова

В България има над милион и четиристотин хиляди възрастни хора (по данни на НСИ за 2016 г.). От тях една голяма част живеят в самота, бедност и болести. Държавата им е оставила само един избор – този на нерадостното оцеляване. А когато близките ги няма и по една или друга причина от тях е останал само споменът в сърцето, ежедневието е сурово, дори свирепо.

За един възрастен човек са от изключителна важност домашният уют и медицинската грижа. Но той има нужда и от добра дума. От нечия история. От нашето „Добър ден!” и от нашата искрена усмивка.

За всичко това се изисква единствено СЪРЦЕ. Не е трудно.

Възрастният човек е като детето – той вижда със сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща. Пътят, който е изминал досега, е достоен за уважение. Емоциите, които е изживял, са нашият житейски урок. Неговата лична история е историята на нашето съзряване. Затова поискайте да я научите. И я чуйте със сърцето си.

Станете част от нашата кауза. Нека заедно покажем на възрастните хора, че са грижа и мисъл за нас.

Вашата подкрепа ще осигури нужните на възрастния човек медицински и социални грижи, предоставени директно в неговия дом от сътрудниците към Домашни грижи на Каритас. Прекрачвайки прага му, медицинската сестра и домашният помощник към „Каритас“ помагат на възрастния човек в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния му живот.

Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас” се отнасят към възрастния човек с разбиране и внимание. С топло отношение и усмивка отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му. Нерядко те са единствените хора, с които той има контакт. И затова са и негови близки – онези, които ще подържат ръката му, ще му разкажат нещо и ще изслушат неговите думи.

Старостта може да бъде изживяна достойно. В грижа и обич.