951 лв. са набрани в подкрепа на възрастни хора чрез дарителската кутия на „Каритас” на „Летище София”

Фотография: Боряна Кацарова

„Летище София” е партньор на „Каритас България” в желанието ни да помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Чрез дарителската кутия на „Каритас”, която беше разположена на Терминал 1 и която на 30.03.2018 г. беше преместена на Терминал 2, бяха набрани дарения на стойност 951 лв.

Дарените средства ще подпомогнат мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да продължават да посещават нуждаещи се възрастни хора в техните домове и да им помагат както с професионални грижи за здравето и социалните им потребности, така и с грижи за тяхното емоционално състояние.

През 2017 г. медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ помогнаха с професионални здравни и социални грижи на 367 възрастни хора от 14 населени места в България, като ги посещаваха в домовете им няколко пъти месечно, ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно.

Комплексните – здравни и социални, грижи, предоставяни от мобилните екипи на „Каритас“, помагат на възрастните хора да изживеят старините си в своя собствен дом, сигурни, че не са сами и че има на кого да разчитат в своите ежедневни нужди.

Благодарим на „Летище София” и на всички, които чрез своя дарителски жест помагат на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Благодарим ви, че помагаме заедно!

Всеки, съпричастен към каузата, може да изрази своята подкрепа, като:

Изпрати SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори;

Стане постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).

Дари по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на Каритас, по следната банкова сметка:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на Каритас
Титуляр на сметката: Каритас България

Дари онлайн чрез сайта ни и специално създадения за това модул.