Това са те – възрастните хора

Фотография: Ваня Клечерова

Сами. В притихналата стая. С полуизбледнелите спомени, които сега са единствената им реалност. Единственият им живот. Тих, лек и бавен. Приласкаван от самотата, тази ставаща все по-близка стара приятелка. Стара, почти колкото и те се чувстват.

Живот, гарниран с упорито настанилата се в дните им умора. Неуверените крачки, невиждащите очи и треперещите ръце, търсещи правилните лекарства за точното време.

Това са те. Възрастните хора. Усмихнати, страдащи, тъжни, уморени, мъдри, признателни. Сами са, но не спират да очакват. Нас, приклещени в бързия ход на все по-забързаното ни ежедневие. Невиждащи, нечуващи, забравящи в свирепата бързина на прекомерно забързания, наш, съвременен живот.

Ако си позволим да спрем за секунда, ще си спомним, че това, което ни прави Човеци, е съпричастността. Умението да усещаме, споделяме и разбираме болката на другия, дори когато тя не е силно заявена и изведена на показ. Способността да помагаме, дори когато директно не ни е поискана помощ.

Възрастният човек е като детето – той вижда със сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща. Пътят, който е изминал досега, е достоен за уважение. Емоциите, които е изживял, са нашият житейски урок. Неговата лична история е историята на нашето съзряване. Затова поискайте да я научите. И я чуйте със сърцето си.

Бъдете част от нашата кауза. Нека заедно помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Защото СМЕ ХОРА и защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек.

Може да изразите подкрепата си, като:

Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.

Стане постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).

Дарите по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“, по следната банкова сметка:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“
Титуляр на сметката: Каритас България

Дарите онлайн, през модула на сайта ни.

Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора „ Защото СМЕ ХОРА“.