Старостта може да бъде изживяна достойно

Фина и Димо са възрастно семейство от село Граматиково. Животът в малкото странджанско село лека-полека замира – няма лекар, училището и детската градина са затворени, младите хора са напуснали селото и са се установили в големите градове в България или в чужбина. Възрастните хора все по-трудно се справят с ежедневието си и с болестите, които ги съпътстват.

За съжаление, Фина и Димо не са изолиран случай. Голяма част от възрастните хора (65 + години) в България живеят в изолация и са лишени от възможността да участват във всички аспекти на социалния живот – сами, в махалата на село или анонимни и забравени в големия град. Повечето от възрастните хора са с влошено здраве, страдат от сериозни заболявания, като много от тях нямат достъп до отговарящи на нуждите им здравни и социални услуги.

Не малка част от възрастните хора нямат живи близки и роднини, които да им помагат в ежедневните им нужди. Други – които имат деца и роднини, често остават сами поради все по-засилващата се тенденция на миграция – хората в активна възраст напускат селото или малкия град, за да търсят препитание в големия град или в чужбина.

За да бъде в подкрепа на възрастните хора в България, „Каритас“ вече 17 години реализира услугата „Домашни грижи”, чрез която мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, посещават възрастния човек в дома му и му предоставят нужните грижи, съобразени с неговите здравни и социални потребности.

През годините „Каритас“ създаде 9 центъра за Домашни грижи, като мобилните екипи към тях осигуряват професионални домашни грижи на възрастни хора от 14 населени места, от които 6 града (Русе, Белене, Пловдив, Раковски, София и Малко Търново) и 8 села (Бърдарски геран, Гостиля, Житница, Дуванлии, Калояново, Стоилово, Звездец, Граматиково).

През 2018 г. медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ помогнаха с професионални здравни и социални грижи на 370 възрастни хора от 14 населени места в България, като ги посещаваха в домовете им по няколко пъти в седмицата, а в някои случаи и ежедневно.

Услугата „Домашни грижи на „Каритас” осигурява спокойствието на възрастния човек, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините. Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ помагат на възрастния човек с топлото си и приятелско отношение, с което отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му.

Професионалните грижи в дома, предоставени от човек, превърнал се в приятел, даряващ спокойствие, уют и сигурност, са и най-силният двигател на желанието за живот и пътят към достойно изживяване на старините.

Бъдете част от нашата кауза. Нека заедно помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Може да изразите подкрепата си, като:

Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.

Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).

Дарите по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на Каритас, по следната банкова сметка:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: България дарява
Титуляр на сметката: Каритас България

Дарите онлайн чрез модула на сайта ни.

Благодарим ви, че помагаме заедно!