Спомняме ли си за тях?

Фотография: Боряна Кацарова

Сигурно много от нас са попадали в ситуация, в която неволно са си припомняли притчата за възрастните хора, подложени на изтребление от жесток цар, опиянен от властническите си амбиции да изгради царство само от млади, здрави и енергични поданици, които ще се впрегнат в усилен труд за царското благоденствие. И за сина, на когото обичта към баща му била по-силна от страха към разгневения тиранин. Синът, който погазил царската воля и скрил възрастния човек, за да го спаси, а той – с мъдростта и опита на годините си, спасил царството от гладна смърт.

Осъзнаваме ли колко много можем да научим от възрастните хора? Спомняме ли си за тях? Позволяваме ли им да продължат да бъдат част от нашия живот? Дали не отдалечаваме от нас едно спасение, когато не общуваме с тях? А тях ги има и те имат нужда от нас. Притаили научените житейски уроци в самотата на дните си с надежда, че ще си спомним за тях.

Сътрудниците към Домашни грижи на „Каритас” оживяват надеждите им. С присъствие, с грижа, подкрепа, внимание, усмивка и желание да ги чуят. И ние можем да станем част от тази надежда, да бъдем съпричастните, разумни „деца“, които помагат на възрастните хора да не бъдат скрити и забравени, да живеят в дома си сигурни и спокойни. Защото СМЕ ХОРА и защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек.

Бъдете част от нашата кауза. Нека заедно помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Всеки, съпричастен, може да изрази подкрепата си, като:

Изпрати SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.

Стане постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).

Дари по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на Каритас, по следната банкова сметка:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на Каритас
Титуляр на сметката: Каритас България

Дари онлайн чрез модула на сайта ни.